HẠT MÀU ĐẶC CHỦNG

HẠT GIỐNG MÀU XANH DƯƠNG

HẠT GIỐNG MÀU XANH DƯƠNG – BLUE MASTERBATCH

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Hàm lượng BLUE PIGMENT: 30 - 80 %
- Nhựa mang: LLDPE
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

HẠT GIỐNG MÀU XANH NGỌC

HẠT GIỐNG MÀU XANH NGỌC – TURQUOISE MASTERBATCH

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Hàm lượng TURQUOISE PIGMENT: 30 - 80 %
- Nhựa mang: LLDPE
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

HẠT GIỐNG MÀU ĐỎ

HẠT GIỐNG MÀU ĐỎ – RED MASTERBATCH

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Hàm lượng RED PIGMENT: 30 - 80 %
- Nhựa mang: LLDPE
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

HẠT GIỐNG MÀU XANH LÁ

HẠT GIỐNG MÀU XANH LÁ – GREEN MASTERBATCH

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Hàm lượng GREEN PIGMENT: 30 - 80 %
- Nhựa mang: LLDPE
- Khả năng tương thích : copolyme chung

Xem thêm >>

HẠT MÀU XANH LÁ ĐẬM

 HẠT GIỐNG MÀU XANH LÁ ĐẬM – DARK GREEN MASTERBATCH

 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

 - Hàm lượng DARK GREEN PIGMENT: 30 - 80 %

- Nhựa mang: LLDPE
- Khả năng tương thích : copolyme chung 

Xem thêm >>