KIEN QUOC TRADING SERVICES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Liên hệ

Địa chỉ:
Head office: 338/1B Dat Moi Street, Binh Tri Đong Wards, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Điện thoại: Cell Phone: +84.937.592.214

Website: http://masterbatch.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

 

KIEN QUOC TRADING SERVICES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Head office: 338/1B Dat Moi Street, Binh Tri Đong Wards, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Email: hatnhuamaukienquoc@gmail.com 

Website: www.masterbatch.vn