HẠT PHỤ GIA ĐẶC CHỦNG

tang bong - tang trong - tang tron    hat hut am    hat uv    ching tinh dien

          Bột tăng bóng                          Hạt chống ẩm                                Hạt UV                            Hạt chống tĩnh điện

            

           Hạt tăng dai                              Hạt khử mùi                           Hạt tăng cứng                          Hạt tăng trong

            

        Bột chống tĩnh điện                 Hạt Chống Oxi hóa                    Hạt taical CaCO3                    Hạt taical BaSO4

            

            Hạt tăng trượt                         Chống Oxi hóa                           Ổn định nhiệt                          Bột chống cháy