TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Ra đời trong sự phát triển chung của xã hội

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những Công ty hàng đầu về giải pháp kỹ thuật nhựa và phụ gia nỗ lực đóng góp vào “sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “.

 SỨ MỆNH

KIẾN QUỐC mong muốn trở thành nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật nhựa và phụ gia tốt nhất. Vì thế, Công ty  không ngừng cập nhật các dòng sản phẩm và đào tạo nhân lực chất lượng cao và phong cách phục vụ KHÁCH HÀNG qua từng chặng đường phát triển.

Chúng tôi luôn hướng tới những giải pháp thiết thực với mong muốn của Quý khách hàng. Lợi ích của Qúy khách hàng, đối tác gắn với lợi ích doanh nghiệp, hài hòa với lợi ích chung của xã hội và góp phần bảo vệ môi trường văn hóa Doanh Nghiệp. Hướng đến phát triển toàn ngành.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

Trên hành trình đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình và cần tới niềm tin, sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác cùng chúng tôi nắm bắt các cơ hội mới, cùng sáng tạo những giá trị mới, cùng vươn tới những tầm cao và thành công mới để hướng tới một tương lai phát triển phồn vinh, ổn định và bền vững.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích của khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao. Sẵn sàng hợp tác với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực và các bên cùng có lợi.

By Quý Polymer