BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

Tọa độ trên Google Map:  10°46'17.8"N 106°35'58.3"E